โคมไฟฟลัดไลท์ (LED FLOODLIGHT) คือโคมไฟขนาดกลางที่ใช้ LED Chips ในการส่องสว่าง โดยจะให้องค์ศาของมุมการกระจายแสงที่กว้างกว่าโคมไฟทั่วไป ต่างจากโคมไฟสปอร์ตไลท์ (LED SPOTLIGHT) ซึ่งเป็นโคมไฟที่ให้แสงแคบไปที่จุดๆ เดียว ซึ่งโคมไฟทั้งสองแบบนี้แท้จริงแล้วเป็นโคมคนละประเภทกัน แต่คนไทยยังมีความเข้าใจที่ผิด ว่าโคมทั้งสองชนิดนี้เป็นโคมชนิดเดียวกัน

โคมไฟฟลัดไลท์ (LED FLOODLIGHT) มีข้อดีนอกจากความประหยัดไฟ และยังให้ความสว่างสูงมาก โดยมีการกระจายตัวของแสงเป็นบริเวณกว้าง แถมยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเฉลี่ย 40,000 – 50,000 ชม. ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าโคมไฟประเภทนี้มีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่สูงมาก เมื่อเทียบกับการใช้หลอดรุ่นเก่าๆ เช่น หลอดโซเดียม หลอดเมทัลฮาไลด์ หรือ หลอดไอโอดีน

โคมไฟฟลัดไลท์ (LED FLOODLIGHT) สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์  เช่น ใช้สำหรับเปลี่ยนสีผนังหรือกำแพง โดยที่เราไม่ต้องทาสีลงไปใหม่ เช่นสามารถทำให้ผนังสีขาวเป็นออกสีเหลืองหรือส้มได้ โดยใช้โคมไฟฟลัดไลท์ (LED FLOODLIGHT) อุณภูมิแสงประเภท Warmwhite (วอร์มไวท์) ที่ให้แสงส้มส่องไปที่ผนังสีขาว  หรืออาจจะใช้ในการสร้างความโดดเด่นให้กับป้ายร้านค้า โดยใช้เป็นไฟส่องป้าย ป้ายบริษัท หรือป้ายโฆษณาขนาดเล็กหรือใหญ่ เป็นต้น