โคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

โคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

โคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น JM-007 (แสงขาว)

ราคาส่งยกลัง ตัวละ ฿750 1 ลัง มี 16 ตัว

โคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น JM-501 (แสงขาว)

ราคาส่งยกลัง ตัวละ ฿1,300 1 ลัง มี 6 ตัว

โคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น JM-503 (แสงขาว)

ราคาส่งยกลัง ตัวละ ฿1,000 1 ลัง มี 8 ตัว

ชุดไฟพกพาโซล่าเซลล์

ชุดผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ รุ่น JM-905 สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

ราคาส่งยกลัง ชุดละ ฿1,400 1 ลัง มี 8 ชุด

โคมไฟหัวเสาโซล่าเซลล์

โคมไฟหัวเสาโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น JM-001 (แสงสีขาว)

ราคาส่งยกลัง ชุดละ ฿850 1 ลัง มี 16 ชุด