หลอดไฟภายในบ้าน

หลอด T8 LED

หลอดt8 หลอดLED ขนาด 120 เซ็นติเมตร หลอดไฟLED หลอดT8 18w

ราคาส่งยกลัง แท่งละ ฿110 1 ลัง มี 20 แท่ง

หลอดt8พร้อมราง ขนาด 120 เซ็นติเมตร หลอดไฟLED หลอดT8 18w

ราคาส่งยกลัง ชุดละ ฿160 1 ลัง มี 30 ชุด

หลอดบับ

หลอดบับ ขนาด 3 วัตต์ หลอดLED หลอดบับ

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿55 1 ลัง มี 300 หลอด

หลอดป๊าบยุง

หลอดป๊าบยุง ขนาด 15 วัตต์ หลอดLED หลอดไฟล่อยุง

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿120 1 ลัง มี 50 หลอด

หลอดอัจฉริยะ

หลอดอัจฉริยะ หลอดไฟ LED หลอดฉุกเฉิน กำลังไฟ 12W

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿120 1 ลัง มี 50 หลอด

หลอดฟิลาเมน

หลอดไฟฟิลาเมนต์/วินเทจ ขั้วE27 หลอดฟิลาเมนต์ หลอดLED

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿35 1 ลัง มี 100 หลอด

หลอดเอดิสัน

หลอดไฟเอดิสัน LED/หลอดไฟวินเทจ 4W ขั้วE27/หลอดไฟเอดิสัน

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿240 1 ลัง มี 10 หลอด