หลอดปิงปอง

หลอดปิงปอง E27

หลอดปิงปองLED (แสงสีเหลือง) ขั้วE27 หลอดLED หลอดปิงปอง

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿23 1 ลัง มี 100 หลอด

หลอดปิงปองLED (แสงสีแดง) ขั้วE27 หลอดLED หลอดปิงปอง

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿23 1 ลัง มี 100 หลอด

หลอดปิงปองสีขาว หลอดLED ขั้วหลอดE27 หลอดปิงปอง ไฟประดับตกแต่ง

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿23 1 ลัง มี 100 หลอด

หลอดปิงปองLED (แสงวอมไวท์) หลอดขุ่น ขั้วE27 หลอดปิงปองLED

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿23 1 ลัง มี 100 หลอด

หลอดปิงปองLED (แสงวอมไวท์) หลอดใส ขั้วE27 หลอดปิงปองLED

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿23 1 ลัง มี 100 หลอด

หลอดปิงปองLED (แสงสีเขียว) ขั้วE27 หลอดLED หลอดปิงปอง

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿23 1 ลัง มี 100 หลอด

หลอดปิงปองสีฟ้า หลอดLED ขั้วหลอดE27 หลอดปิงปอง ไฟประดับตกแต่ง

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿23 1 ลัง มี 100 หลอด

หลอดปิงปอง หลอดไส้

หลอดไฟปิงปองสีฟ้า หลอดไส้ 3w แบบใส ขั้วหลอดE27 ไฟประดับตกแต่ง

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿7 1 ลัง มี 100 หลอด

หลอดไฟปิงปองสีม่วง หลอดไส้ 3w แบบใส ขั้วหลอดE27 ไฟประดับตกแต่ง

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿7 1 ลัง มี 100 หลอด

หลอดไฟปิงปองสีวอมไวท์ หลอดไส้ 3w หลอดใส ขั้วหลอดE27 ไฟประดับตกแต่ง

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿6 1 ลัง มี 100 หลอด

หลอดไฟปิงปองสีส้ม หลอดไส้ 3w แบบใส ขั้วหลอดE27 ไฟประดับตกแต่ง

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿7 1 ลัง มี 100 หลอด

หลอดไฟปิงปองสีเขียว หลอดไส้ 3w แบบใส ขั้วหลอดE27 ไฟประดับตกแต่ง

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿7 1 ลัง มี 100 หลอด

หลอดไฟปิงปองสีเหลือง หลอดไส้ 3w แบบใส ขั้วหลอดE27 ไฟประดับตกแต่ง

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿7 1 ลัง มี 100 หลอด

หลอดไฟปิงปองสีแดง หลอดไส้ 3w แบบใส ขั้วหลอดE27 ไฟประดับตกแต่ง

ราคาส่งยกลัง หลอดละ ฿7 1 ลัง มี 100 หลอด

ไฟปิงปองขั้ว E27

สายแพร3ขั้ว สายแพรพร้อมขั้วหลอด 1 เมตร มี 3 ขั้ว ไฟปิงปอง ไฟประดับตกแต่ง

ราคาส่งซื้อมากกว่า 100 เมตรขึ้นไป เมตรละ ฿80 

สายแพร6ขั้ว สายแพรพร้อมขั้วหลอด 1 เมตร มี 6 ขั้ว ไฟปิงปอง ไฟประดับตกแต่ง

ราคาส่งซื้อมากกว่า 100 เมตรขึ้นไป เมตรละ ฿90 

สายขั้วห้อยระย้า พร้อมขั้ว ยาว10เมตร/สายไฟปิงปอง ขั้วห้อยขั้วระย้า E27

ราคาส่งซื้อมากกว่า 100 เมตรขึ้นไป กล่องละ ฿1,000  1 กล่อง มี 10 เมตร 

ขั้วห้อยกันน้ำ E27 ขั้วเดี่ยว ขั้วหลอดไฟ E27

ราคาส่งยกลัง ตัวละ ฿8 1 ลัง มี 100 ตัว

ขั้วแป้นเกลียว ขั้วหลอดไฟ ขั้วE27 ขั้วหลอดไฟปิงปอง

ราคาส่ง ตัวละ ฿13 1 กล่อง มี 24 ตัว 

ไฟปิงปองขั้ว E12

ชุดไฟปิงปอง E12 หลอดไฟพร้อมขั้วสำเร็จ ไฟปิงปอง

ราคาส่งยกลัง ชุดละ ฿800 1 ลัง มี 10 ชุด